Vangsnes, V. (2021). Prosessdrama som estetisk læreprosess: Ein strategi for utforskande iscenesetjing av sentrale verdiområde i Fagfornyinga. Acta Didactica Norden, 15(2). https://doi.org/10.5617/adno.8294