Löfstedt, M. (2020). Konstruktiv religionskritik och religionsundervisning. Acta Didactica Norden, 14(4), 18 sider. Hentet fra https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8346