Samuelsson, L. (2020). Etik i utbildning för hållbar utveckling – Att undervisa den etiska dimensionen av en kontroversiell fråga. Acta Didactica Norden, 14(4), 22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8348