Hancock, C. H. H., Midthassel, U. V., & Fandrem, H. (2021). Læreres erfaringer med å fremme tilhørighet og engasjement i flerkulturelle klasser i videregående skole. Acta Didactica Norden, 15(2). https://doi.org/10.5617/adno.8381