Halberg, H., & Brumo, J. (2021). Ulv engasjerer! Erfaringer med skjønnlitteratur i tverrfaglig arbeid på mellomtrinnet. Acta Didactica Norden, 15(1), 19 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8474