Haslekås, C., & Kittilsen, S. (2022). Lærerstudenter i elevrollen møter utforskende arbeidsmåter i naturfag. Acta Didactica Norden, 16(3), 23 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8569