Kvithyld, T. (2021). Hvordan iscenesetter to lærere skriveundervisning ut fra den samme pedagogiske ressursen, og hvordan nyttiggjør elevene seg av denne undervisningen når de skriver?. Acta Didactica Norden, 15(1), 26 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8609