Hugo, H. (2022). Lärare i årskurs 5 planerar historieundervisning med fokus på skriftliga resonemang. Acta Didactica Norden, 16(3), 22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8612