Maugesten, M., Mosvold , R., & Fauskanger , J. (2021). Matematikklæreres refleksjoner om egne undervisningsutfordringer. Acta Didactica Norden, 15(1). https://doi.org/10.5617/adno.8640