Åkerholm, K., & Höglund, H. (2022). Möte med det obestämbara: ungdomars tolkningsförhandlingar med bilderboken Hemma hos Harald Henriksson. Acta Didactica Norden, 16(3), 19 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8720