Jonsson, L., & Månsson , N. (2021). Med en tydlig utgångspunkt i kristendomens synsätt och traditioner – om religionskunskapsämnets alkemi. Acta Didactica Norden, 15(1). https://doi.org/10.5617/adno.8767