Alterhaug, H. (2021). Fordypning, frihet og fravær av stress Erfaringer med estetiske uttrykksformer i teoretiske fag på ungdomstrinnet. Acta Didactica Norden, 15(2), 22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8776