Halberg, H., & Fiskum, T. A. (2022). Skjønnlitteraturen i det tverrfaglige - Når mellomtrinnselever leser skjønnlitteratur og lærer om rovdyr i en uteskoledidaktisk sammenheng . Acta Didactica Norden, 16(3), 26 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8808