Sæther, S., Spord Borgen, J., & Leirhaug, P. E. (2022). Lek i læreplanen i kroppsøving - historisk konseptualisering. Acta Didactica Norden, 16(3), 24 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8977