Marti, K. T., & Knain, E. (2022). Bærekraftig utvikling i naturfaglige og samfunnsfaglige skriveoppgaver fra grunnskolen. Acta Didactica Norden, 16(2), 25 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8979