Bendegard, S., & Hallesson, Y. (2022). Critical literacy i ämnet svenska: – vad säger de nationella läsproven?. Acta Didactica Norden, 16(2), 22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8987