Undrum, L. V. M. (2022). Kritisk tilnærming til tekster i sosiale medier: - En studie av influenseres tekster på Instagram og unges utfordringer i møte med dem. Acta Didactica Norden, 16(2), 24 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8990