Wetlesen, A., & Eie, S. (2022). ‘Sted’ som utgangspunkt for kritisk tenkning i geografi. Acta Didactica Norden, 16(2), 22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8994