Andersson-Bakken, E., Heggernes , S. L., Krogstad Svanes, I., & Tørnby, H. (2022). “Men da blir det urettferdig for dem som ikke får!”: Bildebøker som utgangspunkt for kritisk tenkning på barnetrinnet . Acta Didactica Norden, 16(2), 23 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8995