Gedde-Dahl, T., Stavem, G. M., & Øgreid, A. K. (2022). Kritisk skriving på barnetrinnet. Acta Didactica Norden, 16(2), 26 sider. https://doi.org/10.5617/adno.9003