Weyergang, C. (2022). «… og hvordan kan vi vite det, da?»: Ungdomsskoleelevers lesestrategier i møte med tekstoppgaver i samfunnsfag som krever en kritisk tilnærming. Acta Didactica Norden, 16(2), 29 sider. https://doi.org/10.5617/adno.9059