Scheie, E., Berglund, T., Munkebye, E., Lyngved Staberg, R., & Gericke, N. (2022). Læreplananalyse av kritisk tenking og bærekraftig utvikling i norsk og svensk læreplan. Acta Didactica Norden, 16(2), 32 sider. https://doi.org/10.5617/adno.9095