Nordberg, O. (2022). Litteraturdidaktik på empirisk grund: Didaktisk diskussion med utgångspunkt i 413 mellanstadie-elevers läsarreaktioner på Katarina Taikons roman Katitzi. Acta Didactica Norden, 16(1), 23 sider. https://doi.org/10.5617/adno.9129