Ivashenko Amdal, I., & Mastad, L. B. T. (2022). Forståelsen av lærerutdannerrollen blant skolebaserte lærerutdannere i Norge. Acta Didactica Norden, 16(1), 23 sider. https://doi.org/10.5617/adno.9154