Jenset, I. S., Hatlevik, I. K. R., & Fougt, S. S. (2021). Lærerutdanningens undervisningspraksiser på campus . Acta Didactica Norden, 15(3), 10 sider. https://doi.org/10.5617/adno.9168