Sørensen, M. H., & Medbø, J. I. (2022). I hvilken grad påvirker omvendt undervisning elevenes læringsutbytte i matematikk på 9. trinn sammenlignet med tradisjonell undervisning?. Acta Didactica Norden, 16(3), 20 sider. https://doi.org/10.5617/adno.9268