Reitan Jensen, P. (2022). Koherens i lektorutdanninga ved tre utdanningsinstitusjonar i Noreg. Ein kvalitativ studie frå eit leiingsperspektiv. Acta Didactica Norden, 16(3), 21 sider. https://doi.org/10.5617/adno.9286