Olsen, R., & Bjørndal, C. (2022). Fragmentarisk partnerskap i lærerstudenters FoU-veiledning: En studie av studenter og lærerutdanneres erfaringer. Acta Didactica Norden, 16(3), 24 sider. https://doi.org/10.5617/adno.9343