Frønes, T. S., Folkeryd, J. W., Børhaug, K., & Sillasen, M. K. (2022). Kritisk literacy på fagenes premisser – med eksempler fra morsmålsfag, naturfag og samfunnsfag . Acta Didactica Norden, 16(2), 28 sider. https://doi.org/10.5617/adno.9779