KVELLO, P.; BARSTAD, S. S.; RØNNING, B.; MOEN, E. T.; ØSTERLIE, O. Omvendt undervisning versus tradisjonell undervisning i naturfag på ungdomsskolen: en studie av elevers motivasjon, forberedelser og læringsutbytte . Acta Didactica Norden, v. 14, n. 1, p. 37 sider, 10 feb. 2020.