SVANES, I. K.; ØGREID, A. K. «Jeg vet ikke hva jeg skal skrive om!» - Læreres stillasbygging i oppstarten av skrivesituasjoner på barnetrinnet. Acta Didactica Norden, v. 14, n. 1, p. 21 sider, 10 feb. 2020.