MYREN-SVELSTAD, P. E. Det affektive møtet mellom tekst og lesar: Tre postkritiske inngangar til å velja skjønnlitteratur i morsmålsfaget. Acta Didactica Norden, v. 14, n. 3, p. 18 sider, 5 okt. 2020.