AHO, E. B. Nyanlända gymnasieelever – Elevidentiteter och språkbarriärer. Acta Didactica Norden, v. 14, n. 1, p. 20 sider, 5 mar. 2020.