ULSTAD, S.; VALSTADSVE, V. R.; SKJESOL, K. Mestringsorientert klima – veien til høy innsats, indre motivasjon og karakter i kroppsøving. Acta Didactica Norden, v. 14, n. 1, p. 20 sider, 12 mar. 2020.