GRÜTERS, R. Den digitale hverdagen i et finsk klasserom etter læreplanreformen i 2014. Acta Didactica Norden, v. 14, n. 1, p. 18 sider, 12 mar. 2020.