JAHNSEN, V. R.; BAKKEN, J. PÄ vei mot selvstendig tekstrevisjon? En studie av elevers revisjon av tekstutkast i norskfaget i videregÄende skole. Acta Didactica Norden, v. 14, n. 1, p. 20 sider, 25 mar. 2020.