RASMUSSSEN, I.; KJÆRNSLI, M.; JENSEN, F.; LUDVIGSEN, S. Problemløsing ved samarbeid i PISA 2015: En diskusjon av rammeverket og norske elevers resultater. Acta Didactica Norden, v. 14, n. 1, p. 22 sider, 22 apr. 2020.