KJELAAS, I.; EIDE, K.; VIDARSDOTTIR , A. S.; HAUGE, H. A. Å føle seg angrepet intellektuelt: Språkkartlegging av minoritetsspråklige elever i videregående opplæring. Acta Didactica Norden, v. 14, n. 1, p. 20 sider, 8 mai 2020.