HATLEVIK, I. K. R.; ENGELIEN , K. L.; JORDE , D. Universitetsskolers bidrag til utvikling av lærerutdanningen ved Universitetet i Oslo. Acta Didactica Norden, v. 14, n. 2, p. 27 sider, 13 mai 2020.