ØSTERN, A.-L.; SVEDLIN , R.; ENGVIK, G. Partnerskap inom lärarutbildning i Norge och Finland: historiska förutsättningar för og praktiklärares förståelse av professionell handledning. Acta Didactica Norden, v. 14, n. 2, p. 22 sider, 13 mai 2020.