HONTVEDT, M.; ODDVIK , M.; NÆSS , R. R. Videolekser som ressurs for lesing og undervisning i lærerutdanning – En studie av hvordan samarbeid og partnerskap kan utvikles rundt lærerstudenters videoinnspilte leserefleksjoner. Acta Didactica Norden, v. 14, n. 2, p. 26 sider, 13 mai 2020.