HONTVEDT, M.; ODDVIK , M.; NÆSS , R. R. Videolekser som ressurs for lesing og undervisning i lærerutdanning – En studie av hvordan samarbeid og partnerskap kan utvikles rundt lærerstudenters videoinnspilte leserefleksjoner. Acta Didactica Norden, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 26 sider, 2020. DOI: 10.5617/adno.7916. Disponível em: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7916. Acesso em: 18 jun. 2021.