BJØRNDAL , K. E. W.; ANTONSEN , Y.; JAKHELLN , R. FoU-kompetansen til nyutdannede grunnskolelærere – grunnlag for skoleutvikling?. Acta Didactica Norden, v. 14, n. 2, p. 20 sider, 13 mai 2020.