ANTONSEN , Y.; MAXWELL , G.; BJØRNDAL , K. E. W.; JAKHELLN , R. «Det er et kjemperart system!» – spesialpedagogikk, tilpasset opplæring og nyutdannede læreres kompetanse. Acta Didactica Norden, v. 14, n. 2, p. 20 sider, 13 mai 2020.