OLOVSSON, T. G. Ämnesövergripande undervisning i samhällsorienterande ämnen i svensk grundskola – vad säger lärarna?. Acta Didactica Norden, v. 14, n. 3, p. 24 sider, 16 sep. 2020.