HANSEN, K. Mesterlære i praksisveiledning i lærerutdanning: Individuell, relasjonell eller i praksisfelleskap? En studie av eksamenstekster. Acta Didactica Norden, v. 14, n. 2, p. 18 sider, 13 mai 2020.