HANSEN, K. Mesterlære i praksisveiledning i lærerutdanning: Individuell, relasjonell eller i praksisfelleskap? En studie av eksamenstekster. Acta Didactica Norden, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 18 sider, 2020. DOI: 10.5617/adno.7925. Disponível em: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7925. Acesso em: 23 jun. 2021.