HAUGEN, T. A.; SPILLING , E. F. Pedagogiske tekstar om ordklassar: ei undersøking av lærebøker i norsk på 3. og 4. trinn. Acta Didactica Norden, v. 14, n. 1, p. 27 sider, 8 mai 2020.