IMENES, O. G.; BJARNØ, V. .; HATLEVIK, O. E. Lærerstudenters bruk av Monte Carlo-simulering for å løse oppgaver om sannsynlighet: En analyse av 16 gruppebesvarelser. Acta Didactica Norden, [S. l.], v. 15, n. 3, p. 26 sider, 2021. DOI: 10.5617/adno.8180. Disponível em: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8180. Acesso em: 8 aug. 2022.