VALENTA, A.; ENGE, O. Bevisrelaterte kompetanser i læreplanen LK20 for matematikk i grunnskolen. Acta Didactica Norden, v. 14, n. 3, p. 18 sider, 3 sep. 2020.