VANGSNES, V. Prosessdrama som estetisk læreprosess: Ein strategi for utforskande iscenesetjing av sentrale verdiområde i Fagfornyinga. Acta Didactica Norden, [S. l.], v. 15, n. 2, 2021. DOI: 10.5617/adno.8294. Disponível em: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8294. Acesso em: 7 des. 2021.